Polski
English English
Русский Русский
  +48 666 034 230  
  kontakt@enklawapolany.pl

Kontakt

"Orzeł-Kościelisko" Sp. z o.o.
NIP 7361597141, REGON 492696368, KRS 0000180001
 +48 666 034 230
 kontakt@enklawapolany.pl


ul. Chotarz Bór 14 I,
34-511 Kościelisko* Pola wymagane.
Administratorem podanych danych osobowych jest "Orzeł-Kościelisko” Sp. z o.o. z siedzibą w Kościelisku. Wszelkie informacje dotyczące celów i sposobów przetwarzania oraz dotyczące praw przysługujących osobom, których dane osobowe dotyczą, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce prywatności wraz z Polityką cookies – Enklawa Polany.